Đám hỏi Bảo & Tiên – Phóng sự cưới Gia Lai 🎥 Lễ rước dâu 🕺Thiên Bảo & 💃Thủy Tiên ▪️ Video produced by QVfilm ▪️ Date: September 15, 2018