QVFILM

  • Cinegraphy
  • Short Film
  • TVC
  • Wedding Film
  • Livestream

Bài hát truyền thống Vietcombank – Gia Lai

7 Tháng Chín, 2017
Ca khúc truyền thống Vietcombank - Official MV Trình bày: gần 200 CB-CNV Vietcombank Gia Lai. Kịch bản & chỉ đạo sản xuất: Liên Mỹ Đạo diễn: Đào Phúc

Nội dung được bảo vệ. Chức năng nhấp chuột phải bị vô hiệu hóa.