Ôi quê tôi – Trang Ngô Bài dự thi Sao Mai Điểm Hẹn 2017 * Singer Trang Ngô * Director & Editor: Đào Phúc Quang Vũ * Sound record by Ni Studio