QVFilm Production đã quay phim và sản xuất phim quảng cáo – Intro Video cho khách hàng Karaoke Đùng Đình – Gia Lai. Phim quảng cáo được thực hiện bởi hiệu ứng đẹp mắt ấn tượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng dùng phim để quảng cáo dịch vụ Karaoke tại Gia Lai.