Phim phóng sự cưới Nghĩa Linh được quay trong ngày hỏi vào tháng 07/2019 và Quay phim phóng sự cưới vào tháng 10/2019. Thực hiện quay phim phóng sự cưới cho cặp đôi Nghĩa & Linh được thực hiện tại Gia Lai. Đám cưới được tổ chức tại Trung tâm tiệc cưới Pleiku Palace.