Việt Nam Ơi 2018 – Các bạn trẻ Pleiku nhảy Flashmob & Roadshow. Video Producer by QVfilm!