QVFILM

  • Cinegraphy
  • Short Film
  • TVC
  • Wedding Film
  • Livestream

điện ảnh Việt

Điện ảnh Việt thay đổi ra sao trong một thập kỷ qua?
1 Tháng Một, 2020

Phát triển cả về số lượng lẫn doanh thu: Năm 2010 chính là bước khởi đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh nước nhà. Lúc ấy, số lượng phim Việt vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đã có một số tác phẩm được đầu tư cả về nội dung lẫn chất lượng như Cánh đồng bất tận,...

Điện ảnh Việt đã thay đổi ra sao trong một thập kỷ qua?
1 Tháng Một, 2020

Phát triển cả về số lượng lẫn doanh thu: Năm 2010 chính là bước khởi đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh nước nhà. Lúc ấy, số lượng phim Việt vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đã có một số tác phẩm được đầu tư cả về nội dung lẫn chất lượng như Cánh đồng bất tận,...

Nội dung được bảo vệ. Chức năng nhấp chuột phải bị vô hiệu hóa.